les cartes 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Edicions ABL, 
La continuïtat és Audumares edicions, 
(PAP), per als coneixedors, editorial molt antic als Pirineus Orientals. 
Lucas Berget, fotògraf professional, va tenir aquest assumpte el 1989 
 
Des de llavors, la targeta estàndard tradicionals s'han afegit noves col · leccions: 
-Cartes HUMOUR,  
Autocollants 
 
Des de 2008, les edicions de ABL, també van prendre les fotografies de la col · lecció de DINO, una altra publicació de targetes postals molt antigues de la regió 
 
 
 
 
 
ABL éditions,   
est la continuité des éditions Audumares,  
( P A P ), pour les connaisseurs, très ancienne maison d'édition des Pyrénées Orientales.  
Luc BERGET, photographe de métier, reprend cette affaire en 1989  
 
Depuis, aux traditionnelles cartes classiques, sont venues s'ajouter de nouvelles collections:  
-Cartes HUMOUR,  
Autocollants 
 
Depuis 2008, ABL éditions, a également repris les clichés de la collection DINO, autre très ancienne maison d'édition de cartes postales régionales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
        
A coté de cela, ABL éditions, est aussi spécialisé dans le REPORTAGE PHOTO ,  la réalisation de cartes personnalisées, cartes de visite, dépliants,  
calendriers, prospectus, et tout ce qui touche de prés ou de loin , l'édition.  
 
 
A noter que pour les vues semi-aériennes, ABL, possède un ballon photo  
( site :http://www.photoballon.com  ), qui lui permet, à moindre coût , de réaliser des photos " vues du ciel ", très utile pour réaliser des vues originales de campings, résidences ou autres.
A més d'això, les edicions de ABL, també s'especialitza en el reportatge fotogràfic, la realització de targetes personalitzades, targetes de visita, fullets, 
calendaris, volants, i tot el relacionat a la publicació de prop i de lluny,. 
 
 
Tingueu en compte que per als punts de vista semi-aèries, ABL, té una càmera de globus 
(Lloc: http://www.photoballon.com), el que li permet, a un cost menor, de manera que les imatges "del cel", molt útil per a la realització de punts de vista originals dels càmpings, residències o altres.