s cartes luxe new et vacances 
 
  
    
 
Ets aquí: Pàgina de targeta de luxe, new, i vacances  
svous êtes ici : page cartes luxe new et vacances
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UNA COL · LECCIÓ 
 
completa 
un mitjà que comprèn, 
targetas de vora blancs d'última generació, 
 
compost de punts de vista 
turístic 
itargetas con text  
 
L'altra meitat de les targetas son cortades 
sobre el tema: "Vacances" 
 
 L'exposició consta de 60 caixes 
els targetas són 
25 o 50 per 
el model 
 
Una reposició d'existències es fa regularment, al model 
 
Els models es renoven regularment 
 
targetes no tenen un 
"La rotació correcta" 
s'intercanvien 
 
El preu de venda són el dels targetas normals. 
 
 
Les cartes de collection "   PATOUFET " 
 
 
 
Les cartes de collection "   FERRARIS " 
 
 
 
 
"  NEW " ( bord blanc et découpées vacances ) 
format 10 x 15 
 
I
 
 
 
 
 
 
 
  
 
UNE COLLECTION  
 
complète    
comprenant pour moitié,  
des cartes bord blanc,  
 
composé de vues   
touristiques   
et de cartes à texte  
 
L'autre moitié étant des cartes découpées   
sur le thème:"Vacances"  
 
Le présentoir comporte 60 cases    
les cartes sont mises  
par 25 ou 50  
au modèle   
 
Un réassort est fait régulièrement , au modèle  
  
Les modèles sont renouvelés régulièrement  
 
les cartes n'ayant pas une  
" bonne rotation "  
sont échangées  
 
Le prix de vente est celui des cartes normales.